Amur-dogs

 
Jana vom Amur
WT.: 10.03.1994
V. Lasso v. Neuen Berg - M.: Connie v. Schwitterhook


 
Chris vom Amur
WT.: 30.04.1988
V. Mark v. Haus Beck - M. Quita v. Huize Hintdonk

 
Ursus vom Amur
WT: 06.11.1998
V.: Sydhoften´s Düpont - M. Xanta v. Ahauser Schloß

 
Nadja vom Amur
WT: 16.02.1996
V. Max della Loggia dei Mercanti - M. Connie vom Schwitterhook
 
Goja vom Amur 
WT: 03.04.1992
V.: Drago v. Amur - M.: Farina v. Christinen Brunnen
 
Gandie vom Amur
WT: 03.04.1992
V.: Drago v. Amur - M.: Farina v. Christinen Brunnen
 
Gitte vom Amur
WT: 03.04.1992
V.: Drago v. Amur - M.: Farina v. Christinen Brunnen

 
Kastor vom Amur
VA3 / 1998 Siegerschau Belgien
 
 
Kenzo vom Amur
WT. 02.10.94
V. Lasso v. Neuen Berg - M. Goja vom Amur
 
Yanero vom Amur
WT: 20.02.2002
V. Esko v. Dänischen Hof - M. Kimba v. Martelsberg
 
 
Debby vom Amur
WT. 29.06.1988
V. Eiko v. Kirschental - M. Pali v. Holtkämper See
 
 
Cedric vom Amur
WT.23.10.2005
V.: Quenn vom Löher Weg
M.: Winona vom Amur

     
     
Marielle vom Amur
WT.: 27.09.2009
V. Paer v. Hasenborn
M. Dalida v. Frankengold
Gwyneth vom Amur
WT.: 20.03.2008
V.: Yerom v. Haus Salihin
M.: Taira von Godalis
Geronimo vom Amur
WT.: 20.03.2008
V.: Yerom v Haus Salihin
M.: Taira von Godalis
     
Puna vom Amur
WT.: 27.11.2012
V.: Figo vom Nordteich
M.: Darling von Godalis
Putin vom Amur
WT.: 27.11.2012
V.: Figo vom Nordteich
M.: Darling von Godalis
Nagoya vom Amur
WT.: 06.09.2011
V.: Nino vom Tronje
M.: Hanka vom Amur
Amur-dogs moods